Žula

Žula

Přírodní žula

Žula neboli Granit je vyvřelá hlubinná hornina, která vzniká z roztaveného magmatu při extrémě vysoké teplotě a tlaku. Je stejnoměrně zrnitá. Mineralogickými složkami žuly je především křemen, slída, živec a amfibol. Obsahuje také příměsi granátu, zirkonu a magnetitu.

Vlastnosti žuly: odolává kyselinám a chemikáliím, extrémní tvrdost

Využití žuly v interiérech a exteriérech: obklady, podlahy, kuchyňské linky, parapety, schody, barové pulty, náhrobní architektura a mnoho dalšího …